Nu mai este loc – Sânge balcanic (135) poem

oamenii din întuneric suferă nici măcar nu îndrăznesc să vă deranjeze nici măcar nu încercaţi să-i vedeţi sau să-i auziţi de parcă ar fi dintr-o altă lume a tristeţii şi a sărăciei poate dacă aţi fi citit Biblia aţi fi învăţat să vă iubiţi aproapele ca pe voi înşivă dar pentru credinţă nu mai este…

Evaluează asta: